Profil kompanije

Vodeći ljudi

Rajko Ivanović

Direktor

Menadžer sa izuzetnim portfoliom. Odgovoran za kreiranje strategije razvoja i poslovanja kompanije.

Danijela Jovanović

Poslovni sekretar

Stručna, komunikativna i posvećena poslu, sistematična u obavljanju svojih dužnosti učestvuje u organizaciji poslovanja kompanije.

Aleksandar Vučković

Menadžer za upravljanje troškovima

Iskusan menadžer za upravljanje troškovima sa velikim iskustvom stečenim na brojnim projektima u zemlji i inostranstvu.

Vladimir Ivanović

Business Development Manager

Ekspert sa izuzetnim internacionalnim iskustvom u sektoru nekretnina.

Aleksandra Kovačević

Vodeći građevinski inženjer

Iskusan građevinski inženjer sa licencama za projektovanje i izvođenje objekata visokogradnje. Rukovodilac građevinske grupe.

Katarina Popović

Vodeći inženjer arhitekture

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine, na Odseku za urbanističko i prostorno planiranje.

Preduzeće CRE International osnovano je 2010. godine u Beogradu. Osnivači su stručnjaci različitih profila, sa iskustvom u razvoju raznovrsnih projekata iz oblasti građevinarstva.

Preduzeće je specijalizovano za razvoj nekretnina kroz upravljanje projektima, izgradnjom, upravljanje ugovaranjem i troškovima, stručni nadzor pri izvođenju radova i tehničku kontrolu projektne dokumentacije, a sve u skladu sa zahtevima Klijenta i visokim profesionalnim kriterijumima. Značajna karakteristika kompanije je orjentisanost ka Klijentu i njegovim zahtevima i potrebama u pružanju širokog spektra usluga bez obzira na vrstu projekta, lokaciju, složenost itd.

Kompanija je svoje aktivnosti proširila i na tržište Crne Gore i osnovala preduzeće u Podgorici. CRE International takođe posluje i u drugim delovima regiona.

Iskustvo i stručnost

Udružujući znanje u različitim inženjerskim oblastima i bogato iskustvo, CRE International teži da bude među najboljima u razvoju i realizaciji projekata. CRE International čini skup visoko kvalifikovanih i iskusnih inženjera arhitekture, građevinskih inženjera različitih smerova, elektroinženjera, mašinskih inženjera, inženjera za saobraćaj, transportna sredstva, energetsku efikasnost, spoljno uređenje itd.

Svi inženjeri poseduju odgovarajuće licence za projektovanje i izvođenje, koje izdaje Inženjerska komora Srbije, dok Rukovodioci projekata preduzeća CRE International poseduju PMP sertifikate za upravljanje projektima.

Green Thinking – Principi održivog razvoja

Jedan od ciljeva kompanije je da promoviše razvoj energetski efikasnih projekata, da učestvuje na njihovoj realizaciji i pri tome posebno vodi računa o zaštiti životne sredine u svim aktivnostima tokom razvoja projekta. Pri realizaciji projekata CRE International se bavi i pitanjem održivog razvoja kroz pravilan pristup u projektovanju i koncipiranju tehnologije, upotrebu energetski i ekološki prihvatljivih materijala i opreme, kao i korišćenje obnovljivih izvora energije.

CRE International u svom poslovanju primenjuje principe društvene odgovornosti.

ISO 9001 i ISO 14001 sertifikacija

Kompanija CRE International primenjuje, održava i unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom i sistem menadžmenta zaštitom životne sredine, prema standardima SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015.

Redovni član Udruženja Inženjera Konsultanata Srbije (ACES)

Kompanija CRE International je redovni član Udruženja Inženjera Konsultanata Srbije (ACES).

ACES je strukovno i neprofitabilno udruženje sa ulogom da promoviše FIDIC standard u Srbiji, razvija i podstiče inovacije u tehničkom znanju, afirmiše najviše etičke standarde koji se primenjuju u struci, doprinosi promociji procedura koje obuhvataju i antikoruptivne mere i obezbeđuju transparentnost u radu inženjera konsultanata u građevinskom sektoru.

ÇRE International is member of ACES, FIDIC, EFCA European Federation of Engineering Consultancy Associations (efca) Association of Consulting Engineers of Serbia (ACES) International Federation (FIDIC)